Seçimlere Kalan Süre :
Gün
Saat
Dakika

Başbuğun Özlü Sözleri

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz…

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lâzımdır. Millet hayatında başarı devamlılığa bağlıdır.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır.
Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bizim savunduğumuz Dokuz Işık’çı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

İnsanlık âleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

İslâmiyeti ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

İnsanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya ASLA müsaade, müsamaha etmezler.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek… Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti’nin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak…

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TÜRKLÜK bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fikir, iman, ülkü aşkı … İnsanları güçlü yapan bunlardır.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar.  Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Türk aydınları için Batı’nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.

Copyright © 2023 İlker Kusav - Tüm Hakları Saklıdır...