Seçimlere Kalan Süre :
Gün
Saat
Dakika

GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ (GİRİŞİM-DER)

GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ (GİRİŞİM-DER)

GİRİŞİM-DER  Gaziantep’deki girişimcilerin eğitim kalitesini arttırmayı amaçlayan, işsiz gençlerin profesyonel gelişimlerini destekleyen, kar amacı gütmeyen yerel bir dernektir. GİRİŞİM-DER üyeleri mesleki eğitimin uygulama ve araştırmasıyla ilgilenen kişiler ve kurumlardır.01.02.2010 tarihinde bir grup girişimci öğretmen tarafından kurulmuştur.

Derneğimiz  girişimcilerin birbirlerinden yaşamboyu öğrenmelerini ve büyümelerini sağlayan, çalışma hayatında başarılarının artmasını ve kişisel yaşantılarının zenginleşmesini sağlayan bir katalizördür. Derneğimiz Türkiye içinde ve dışında mesleki eğitimle ilgili kişi ve kurumlar arası işbirliğini arttırmayı amaçlar. Bunu uluslararası iletişimi destekleyerek yapar.

Dernek üyelerimizin ilgisini çeken konuları tartışmak ve girişimciler için bir ses oluşturmak için düzenli olarak toplanır. Üyelerimize diğer girişimcilerle, danışmanlarla, yerel işadamlarıyla ve girişimcilik ruhunu beslemeye ilgi duyan potansiyel yatırımcılarla ilişki kurmakta yardımcı olur. GİRİŞİM-DER alanında uzman PCM eğitimi almış arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu projelerimiz veya ortak projelerimizden bir çok dernek üyemiz ve yararlanıcı faydalanmıştır. Bunlardan bazıları;

1.M. Akif Ersoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile ortak hazırlamış olduğumuz “Mesleki Eğitimde Kendini Test Et” isimli proje ile LdV Parnerships 2009-2011 (Türkiye-Macaristan-İskoçya) hareketlilik gerçekleştirilmiştir. Bu projenin sonunda  meslek seçiminde anket ve test uygulaması çıkartılmıştır.

 1. Yerel ortağımız M.Akif Ersoy Teknik Lise ile Makine Bölümü Öğrencilerinin “Teknik Yabancı Dil Becerilerinin Avrupa Dil Portfolyosu Kriterleri Aracılığıyla Geliştirilmesi” amacıyla LdV PLM hareketlilik projesi gerçekleştirilmiştir.
 2. Gaziantep ilimizde 2010 yılında yurt dışından gelen20 katılımcıya Gruntvig kapsamında “Türkiye’de Web Tasarım Geliştirme” konulu 10 günlük çalışma gerçekleştirilmiştir.
 3. Gaziantep ilimizde 2011 yılında yurt dışından gelen 20 katılımcıya Gruntvig kapsamında “Girişimciliğin ve yeniliğin kültürel rolü ve önemi” konulu 10 günlük çalışma gerçekleştirilmiştir.
 4. Gaziantep ve İzmir illerinde görev yapan 24 kişiden oluşan eğitimci ve uzman personelin katılımı ile Yenilenebilir Enerji Kurulumu ve Uyarlaması AIRE Vetpro Plus” Projesi kapsamında Almanya (Berlin) ve Danimarka (Randers) da uygulanmıştır.
 5. SODES projeleri kapsamında 2013 yılında “Yöresel Sanatlarımız Yaşatalım” Projesi kapsamında Gaziantep ve yöresine ait kaybolmaya yüz tutmuş, kutnu kumaşı dokumacılığı ve yemenicilik konulu, 24 işsiz gence eğitimler ve kurslar düzenleyerek donanımlı hale getirerek kendi iş imkanlarını oluşturmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Derneğimiz, Girişimciliği ve Eğitimi desteklemek, kültürel faaliyetler aracılığı ile evrensel kültürün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Derneğimizin amaçlarından bazıları şunlardır:

 1. Üyelerin sosyal, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, derneğin faaliyetlerinden yararlandırmak,
 2. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, Avrupa Birliği, İŞKUR, Dünya Bankası, Ulusal Ajans, GAP Kalkınma, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları vb. ulusal ve uluslararası finansman kaynaklı proje fonlarına, projeler hazırlamak.
 3. Avrupa Referans Çerçevesi kapsamında tanımlanan temel niteliklerin geliştirilmesi, mesleki eğitim ve öğretim temel becerilerin geliştirilmesi, iş yaratma, meslek standartlarının geliştirilmesi, Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Hayat Boyu Öğrenme vb. konularda faaliyetlerde bulunmak, projeler hazırlamak.
 4. Kadınların güçlendirilmesi (vasıflarının arttırılması) ve/veya kapasitelerinin geliştirilmesi, iş yaratma ve girişimcilik konularında faaliyetlerde bulunmak, projeler hazırlamak
 5. Mesleki eğitim uzmanlarına ve mesleki eğitim mezunu iş hayatında yer alan kişilere yönelik olarak ulusal ve uluslararası proje fonlarına proje teklifleri sunmak, bu projeleri uygulamak
 6. Mesleki eğitim almış insanların yeni teknolojik gelişmelere uygun olarak gelişimlerini sağlamaya yardımcı olacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak. Bu amacı gerçekleştirmek için kamu, özel ve tüzel kurumlarla işbirliği yapmak.
Copyright © 2023 İlker Kusav - Tüm Hakları Saklıdır...