Seçimlere Kalan Süre :
Gün
Saat
Dakika

İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP)

İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP)

Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı-İMEP), Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğinde Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülmektedir.

            Avrupa Birliği Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı tarafından finanse edilen İMEP, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla ev sahibi toplulukların ve Suriyelilerin mesleki becerilerini destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

İMEP’in birinci bileşeninde çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla ev sahibi toplulukların ve Suriyeli gençler ile yetişkinlerin mesleki beceri kazanmaları ve ekonomik olarak güçlenmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirmesi ile ülkemizin gereksinim duyduğu orta nitelikte işgücünün kaliteli bir şekilde yetişmesine katkı sağlanacak, ülkemizde çocuk işçiliği ve kayıtsız istihdama karşı yürütülen mücadelenin güçlendirilmesine destek olunacaktır.

 

Bu amaçlar doğrultusunda İMEP’te:

 

  • Aile ve işyeri ziyaretleri ile toplum tabanlı çalışmalar gerçekleştirerek program kapsamına alınacak aday çırak öğrenciler ve yetişkinlere yönelik mesleki eğitim kurslarının katılımcıları belirlenecektir,
  • İMEP kapsamına alınan çıraklık eğitimi yürüten işyerlerinin eğitimci kadrosunun eğitim verme kapasitesi geliştirilecektir,
  • İMEP kapsamına alınan örgün çıraklık eğitimi kurumlarının (mesleki eğitim merkezleri) ve yetişkinlere yönelik mesleki kurslar veren kurumların eğitimci kadrosunun kapasitesi geliştirilecektir,
  • İMEP kapsamına alınan mesleki eğitim merkezlerinin, yetişkinlere yönelik mesleki eğitim veren kurumların ve işyerlerinin eğitim ortamları iyileştirilecektir,
  • İMEP kapsamına alınan çıraklık öğrencilerin ve yetişkinlere yönelik mesleki eğitim kursiyerlerinin eğitim süreçleri desteklenecek, bu sayede ülkemizin üretim gücünü ileriye götürecek nitelikli meslek insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlanacak ve oluşan nitelikli işgücünün kayıtlı istihdamla buluşması için destek sunulacaktır.
Copyright © 2023 İlker Kusav - Tüm Hakları Saklıdır...