Seçimlere Kalan Süre :
Gün
Saat
Dakika

METEK III PROJESİ

METEK III PROJESİ

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 Dönemi (IPA-II) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile desteklenen ve Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Operasyon Faydalanıcısı olduğu TRESSP2.1.IQVETIII Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu Teknik Destek Projesi (METEK III) Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır. İlimizde Metek III Projesine 6 meslek lisemiz, pilot okullarımız olarak belirlenmiştir.

                    

Metek III Projesinin amacı: Mesleki ve Teknik eğitimin kalitesinin; öğretmen ve idarecilerin eğitimi,  öğrenim ortamlarının iyileştirilmesi, öğrenciler için Mesleki ve Teknik Eğitimin cazip bir seçenek haline getirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki işbirliğinin artırılması yoluyla bilgi beceri ve yetkinliklerin EQARF ve EQAVET ile uyumlu olarak geliştirerek iyileştirilmesidir.

İlimizden METEK III Projesi kapsamında yapılan eğitimlere 27 öğretmenimiz katılmıştır.

Copyright © 2023 İlker Kusav - Tüm Hakları Saklıdır...